INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Exempel på hur samhället får betala krigskostnaderna
genom att fördela dem på världens banker.Stockholm 18 december 2008

Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Kära Ann Linde!

Tack för igår! Det gläder mig, att Du så klart insåg värdet av Urbans lilla "sanningskommission".

Enligt svensk lag är tvesalu ett mycket fult brott. Vad skall vi då ha för förtroende för dem, som säljer samma hus 40 gånger?!!!

Ett pyramidspel slutar alltid med en upprörande och obalanserad situation. Delaktigheten har varit med Lag påtvingad svenska staten i 200 år med skattebetalarna som garanter. Alla nu levande svenskar har fötts in i systemet "Bank of England". Ingen politisk makt har hittills kunnat mobiliseras för att syna "segrarnas berättelser". Vår egen indoktrinering gör att vi försvarar, upprätthåller och beundrar våra förtryckare!

Vi har 1736 års "Företal till Lagen" som skydd för Rättsstaten. Vid den tiden gällde det även Norge Finland. Håkan Juholt menar nu att Berit Andnor bör aktualisera företalet i KU, som ett gensvar till det öppna ropet på "förändring" från andra sidan Atlanten. Att "nedtaga Rättens Gudinna" är det mål jag strävar efter som mitt livs mening, varför jag står helhjärtat till Riksdagens förfogande för att ena Riksdagens ledamöter i den röra av "berättelser", som kan förutses om Riksdagen åter skall kunna bli den maktfaktor för Samhällets fortbestånd, den har skyldighet att vara.

Lars Rutger Solstråhle

Klicka här för att komma till Bilderberggruppen.

TILLBAKA