INNEHÅLLSFÖRTECKNING

"Etik: Det sätt på vilket vi relaterar till våra medmänniskor, och till vår omvärld."

Stefan Einhorn

De åtta dynamikerna:
"Existera som själv, som familj, som grupp, som mänsklighet, att låta djurriket existera, universumdynamiken, den andliga dynamiken, och oändlighets- eller gudsdynamiken."

L. Ron Hubbard

TILLBAKA