INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Hur vill vi ha anknytningen till denna bas för folkförsörjningen?
För arbetare, bönder och "överhet".


TILLBAKA