INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vill Du veckla ut Frihetens banér, med de tre ryttarna Etos, Patos och Logos? Och befria mänskligheten från en kollektiv livsdröm av skuld, skam, undergång, och som oförfärad livskonstnär gå in i mardrömmen och möta rädslan, och fråga den vilket budskap den har till just Dig?

Etos

Patos

Logos

TILLBAKA