INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ABF-huset, 2 april 2009

Forum Syd

Samtal kring boken Grus och guld.

Vad driver en folkrörelse? Det gemensamma målet, att stoppa de giriga människorna. Att nord och syd har olika utblick. Vill du hjälpa eller stödja? Gör vår hjälp mer skada än nytta? I Sverige finns 500 rörelser för Syd. Rösten från Syd måste komma fram till det svenska folket. Syd säger till oss vad vi bör göra, men är det populärt? Parisdeklarationen OEECD, folkrörelsekaraktären försvinner.

Boken ger tillfälle till en reflektion över en identitetskris. Biståndsindustriella komplexet. Vi behöver äga agendan över vår identitet, och vad vi vill göra. Solidaritet är någonting ömsesidigt. Fjärilen som hjälps ur kokongen får svaga vingar. På samma sätt blir den befriade slaven ej självklart god om han vill hämnas. Förmyndarskap alltid förnedrande.

Politikerna representerar skattebetalarna, ej medborgarna och de behövande. Folkrörelserna har blivit en slags entreprenörer åt staten. Vi måste se till att kulturpersoner vet vad som förväntas av dem. Det är inte pengarna som behövs, men värdigheten. Alla är konstnärer i överlevnad. Europa måste respektera balansen mellan människor och länder.

 

Dags för en värdigare rubriksättning!

 TILLBAKA