INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grönhögen 27 september 2008

Kusk att rädda Solvagnen ur sken

Förslag:

Statsmannatankar för envar inför en ny tid med gemensam uppgift att se på sitt själv med Humor och Frimodighet.

  1. En i frihet vald rättsgrund for Samhället. "Vi skall hålla var planet bebolig för kommande generationer"?

  2. Varje barn behöver minst 12 föräldrar, vilket förutsätter ett tvåbent samhälle, byliv –yrkesliv?

  3. Varje människa har rätt till utveckling till större ansvarstagande där hon och samhället, känner att hon är på sin rätta plats?

  4. Alla har förstahandsansvar för sin hembygds ekonomiska, sociala och politiska harmoni?

  5. All lag skall kunna återföras till rättsgrunden. All klagan skall glädja samhället, som individens önskan att fördjupa sina möjligheter att ta ansvar inom det område klagan beror?

  6. Den som inte vill ha samhället kan inte kräva inflytande i samhället enligt principen "Jag har all frihet tills jag möter en annan människas lika stora frihet?

  7. Kunskap är samhällets överenskommelse om vad som fungerar för att befrämja glädje och hälsa?

  8. Religion ses som lokalt uppkomna kulturella skapelser för att gynna i första hand livets fortbestånd i den miljö den uppstått. Religionen är avsedd att inge vördnad för anden, detta ogripbara mysterium vi kallar Liv?

  9. Mänskligheten som helhet står inför ett fritt val av identitet, är jag anden, min personlighet eller min kropp? Väljer vi att vara maktlösa kroppar; personligheter med uppgift att forstöra allt i konkurrens; alltets enhet -som vision för Jag-medvetenheten?

  10. Väljer vi i frihet att samverka kärleksfullt med varandra mellan fader sol och moder jord, så står oändliga resurser av livskraft till vårt ansvariga förfogande. Vi har varit vid den här punkten förr då vi inte satte gränser för maktmänniskorna. För evigheten spelar det inte någon roll, med det vore tragiskt i tiden om andlighetens förvaltare Nu inte definierar sina begrepp och ber om politiskt förtroende för fredlig omställning?

Lars Rutger Solstråhle

TILLBAKA