INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kollektiva mänskliga medvetandet och livet på vår planet är oupplösligen knutna till varandra. Om strukturerna i det mänskliga medvetandet förblir oförändrade kommer vi alltid att återskapa samma slags värld, samma ondska och samma dysfunktion.
(Läs mer om kommunikation i grupp)

 

TILLBAKA