INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Hela den ideala världen har dignitet av andlighet.

Varning: Av bekvämlighet finns risken att man tar till tolkning (Konst) medan det ännu finns mycket att göra beträffande förklaring (Vetenskap).

Enskilda konstnärer, stora andar, som Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Albert Einstein, Mahatma Gandhi och Nelson Mandela, har utgått från ett material som är av kollektiv natur, varför resultatet har blivit av kollektiv natur.

Albert Einstein talade in sin "trosbekännelse":

Jag är en riktig "ensamvarg", som aldrig med hela mitt hjärta tillhört staten, hembygden, vänkretsen, ja inte ens den egna familjen. Gentemot alla sådana bindningar har jag alltid erfarit en känsla av främlingskap, och ett behov av ensamhet, en känsla som bara blivit starkare med åren. Man uppfattar tydligt, men utan beklagande, gränsen för samförstånd och samklang med andra människor. Visst förlorar en sådan människa en del av harmlösheten och sorglösheten, men istället är man i stor utsträckning oberoende av medmänniskornas åsikter, vanor och omdömen, och frestas inte att grunda sin själsliga balans på en så instabil grund.

Inspelat på grammofonskiva, hösten 1932

TILLBAKA