INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Johanneshov den 7 mars 2008

Riksdagen
100 12 Stockholm
Valberedningen

Ljuset skall komma från Norr!

Är det Vi, som skall lyfta frågor och avge Svar för vår Tid ?!

Många svenskar minns ännu begrepp från historien som Reformation, Karl XI;s Reduktion och Ämbetsed.

Samhället är inte oföränderligt Gott, om vi, som är dess beståndsdelar, medborgarna, inte på ett insiktsfullt sätt bevarar det Gott.

I en globalt samverkande ekonomi uppstår kulturkrockar, sammanstötningar av intressen, som kan vara helt förödande för den känslomässiga hälsan – förhärdelse ! Vi har alltsedan kolonialismens begynnelse påbörjat globaliseringen genom de mest gruvliga våldsbrott i samband med spridandet av mänskliga framsteg, som möjliggjorts genom kombination av naturresurser och uppfinningar.

Girigheten har blivit monumental och Business snarare än hederlig Handel har skrivit historiens framgångssagor och format förebilder. Om vi vill behålla vårt jordklot beboeligt för kommande generationer så krävs i sanning ett snabbt uppvaknande till KÄRLEKSFULLA RELATIONER!!!!!

Många stora som små i vårt svenska samhälle har verkat för Bildning, Hushållning och Fred utifrån sin medvetenhet om att Allt hänger samman i en för oss oändlig energi, som vi kan kalla Kärlek. Kärleken kan transformeras ned till exakt nivå för att skapa det vi ”i kärlek vill” med vår tankes skapande kraft. Men varför skapar vi då även ur den svenska folk- själen så mycket Rädsla, Brist och Förödelse, frågar ”vän av ordning”, - - - som vuxit upp i just den myllan! Varför ser då Världen inte ännu värre ut och kanske fått ett slut på det hela – Ragnarök, frågar ”vän av ordning”, som kämpar med att effektivisera sina c:a 0,1 hästkrafter? ( 100 W )

Låt oss anta att det korta svaret är att: MÄNNISKAN ÄR I GRUNDEN GOD och det längre svaret så att den ”onda” ( Kränkta ) människan arbetar bara som redskap för det vi behöver lära oss i jordelivets skola. Det vi behöver lära oss i tröghetens värld kan vara, att även det som inte är underbart ”där ute”, har jag skapat genom att utesluta det från Försoning.

Denna insikt om samhörighet, enhet och samhälle är inskriven Inte bara i den okränkta människans hjärta, utan i alla människors hjärta enligt det svenska Företalet till Lagen.

Denna Lagarnas Lag är utgångspunkten för vårt Rättsväsende, för vår Rättskänsla, som hjälpligt hållit ihop det svenska samhället i 1000 år. Denna Lagarnas Lag bör också vara den Visdom, som klargör begreppet ANDLIGHET, som tillsammans med Erfarenhet om mänsklig svaghet gör människa till Statsman i hennes bättre stunder, då hon är förmögen att utöva sin demokratiska skyldighet, att utse Tromän. Men - var idag finna dessa Tromän, som har Visdom att upprätthålla Samhället, så att även de Oföddas Rätt tillgodoses?

Ja, så mycket är klart att dessa Oegennyttigt Tjänande Vise skulle behöva mycken övertalning för de skulle aldrig ställa upp som välbetalda ”målvaktskungar” för dunkla syften !

Den fråga vi bör ställa oss är, hur vi vill skapa en uthållig Samhällsstruktur i ett globalt perspektiv. Vi förutsätter att vi kan ompröva det penningsystem, som på gott och ont men utan Nåd etablerades 1694 som Bank of England. Detta system, har nu inom de närmaste åren ätit upp all den Frihet, som är Kärlekens Livsrum. ( V.g. se bilagor! )

Det Gröna Folkhemmet kan bara påbörjas genom Arbete och Gåvomedel inom en frivillig, icke ägd ”Informell sektor”.

Det är dock de lagstiftande Tromännens skyldighet (ämbetsed) att utifrån Företalet till Lagen skapa Ordning i Förnyelsen.

Lars Rutger Solstråhle

3 bilagor:

  1. Påvens förslag till 7 nya dödssynder
  2. Uttalande av Sir Alan Greenspan och City of London
  3. Livets hjul


TILLBAKA