INNEHÅLLSFÖRTECKNING

En genväg till självkännedom som övergår mänskligt förstånd är Pythagoras talmystik. Kunskapen om den nedhämtades av Edgar Caycey, Amerikas sovande profet, från högre nivåer av mänskligt medvetande som Vedakulturen kallade Akashakrönikan.

Nummer 33 nedan är den 78-del av mänskligheten som Lars Rutger Solstråhle, d.v.s. jag, har att söka meningen med sitt liv inom. Av de drygt 2000 som jag låtit ta del av sin livsläxa, har samtliga känt igen sig.

Detta kan alltså vara en snabbmetod för att få rätt människa på rätt plats, och underlätta mänsklig samlevnad.


TILLBAKA