INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Nordens framtida andliga uppgifter

"Om i den här delen av Europa det lyfts fram som den nordiska anden är särskilt ägnad till, kan en insikt mogna fram som i sin tur kan verka inspirerande på Västerlandet i övrigt.
/.../
Det stora kriget kommer att föras mellan Asien och Västerlandet trots alla nedrustningskonferenser om inte folken i Asien ser något komma från Västerlandet, något som är Västerlandets ande som kan lysa för dem och som de kan ha förtroende för ut ur sin egen andlighet, även om den i viss mån har blivit dekadent. Att förstå att det är så, på det beror freden i världen, inte på samtalen som de yttre ledarna för mänskligheten för med varandra.
/.../
Mänskligheten har gått in i den epoken då den skall använda sina krafter på ett fritt sätt och mänskligheten måste verkligen lära sig handskas med de här fria krafterna. Det vill säga, mänskligheten måste själv bestämma sig för om den vill ha det andliga eller om den inte vill det."

Rudolf Steiner, utdrag ur boken Norges och Sveriges andliga framtidsuppgifter.

Klicka här för att läsa ett längre utdrag ur texten.

TILLBAKA