INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Intervju med en utsiktspunkt

Lars Rutger Solstråhle är en Medvetenhet som söker en vidare bild genom att fråga vad en annan utsiktspunkt ser från sitt perspektiv, för att på så sätt få en vidare föreställning om den helhet mänskligheten ingår i.

 1. Anser Du att det finns någon gräns för hur stor en Medvetenhet kan vara?

 2. Anser Du att det känns rätt att ställa frågor till Dig som en Medvetenhet?

 3. Anser Du att en Medvetenhet är bunden i
  a) tiden?
  b) rummet?
  c) materien?
  d) energier?

 4. Anser Du att Du som Medvetenhet har en fri föreställningsförmåga?

 5. Anser Du utifrån denna föreställningsförmåga att den Medvetenhet, som vi kallar Din Medvetenhet, landat i omständigheter där Du har föreställningar om dig själv?

 6. Anser Du att Du kan kalla de här föreställningarna Ditt sinne (Ditt psyke)?

 7. Anser Du att vi kan kalla Din fria Medvetenhet för "anden"?

 8. Anser Du att Du har en kropp i denna sinnevärld?

 9. Anser Du att Din kropp är ett viktigt redskap i sinnevärlden?

 10. Anser Du att redskapet ska användas för att åstadkomma någonting i sinnevärlden?

 11. Anser Du att det finns sinnesfriskhet?

 12. Anser Du att det finns olika grader av sinnesfriskhet i Din sinnesvärld?

 13. Anser du att Du kan gradera bristerna i Din sinnesvärld i
  a) felinlärning? ("trygga räkan" istället för "tryggare kan")
  b) neuros? (att man tillfälligt rycks in i en annan tid)
  c) psykos? (att man fastnar i en annan tid)

 14. Anser Du att sinnesvärlden bara kan bli bättre om vi kan hjälpa medmänniskan med hennes sinne/psyke?

 15. Anser Du att det är på det känslomässiga planet som vi tar till oss vad som är verkligt?

 16. Anser Du att Du vill ha tillit till Ditt Själv, och därmed Dina handlingar, så att vi kan fungera som ansvariga skapare för vår planet?

 17. Anser Du att Du är oansvarig för pyramidspelet med världsvaluta, och centraliseringen av all världslig makt till några få felinlärda sinnen, bara för att Du inte tror att det är sant?

 18. Anser Du vi föds in i kultur, religion, tradition och föräldraförebilder, där villkoret för ett enskilt gott liv är att Du är lönsam för ett bolag som inte har något samhällsansvar — ingen etik — utan driver människan att se sig som en tillfällig kropp? Anser Du då att Du behöver vara orsak till en reformation?

 19. Anser Du att fastän vi alla är olika, kan vi tänkas vara oumbärliga synpunkter och agenter för att tillsammans utgöra en fungerande värld vi kan glädja oss över?

 20. Anser Du att Du har en belivande livsuppgift? Vi befinner oss i ett evolutionärt övergångsskede, där friheten är en nödvändig förutsättning för att höja oss från halvdjuriskhet till människostadiet.

Är Du intresserad av Pythagoras genväg till självkännedom, klicka här.
TILLBAKA TILL INDEX