INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Religioner ses som politik för överlevnad inom ett folks ekologiska förutsättningar.

Den plats på vilken en människa fötts får ses som hennes öde att i första hand befrämja livsbetingelserna där oavsett var hon verkar i sin yrkesutövning.

TILLBAKA