De som inte vill ha samhället skall inte styra det

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Hur bocken anställde sig som trädgårdsmästare.


DIN VILJA — LIVET ELLER BANKLAGEN

"Man ska inte stjäla från de fattiga — när de ser det."
Lotta, 5 år

  kontakt: Lars Rutger Solstråhle
larsrutger@gmail.com

08-37 20 14
0485-66 10 52
0768-60 67 47
DAGS ATT DEFINIERA PENGAR
(klicka på bilden för att förstora)

"Girighet, dumhet, tro på marknadskrafterna, dåliga regleringar och enorma krav på förändring till verklig ekonomi."

G20 enligt Guy Ryder
Klicka här för
en genväg till självkännedom

 

Stockholm den 19 mars 2009

VUXNA TAR ANSVAR FÖR SAMHÄLLET

Ondskan institutionaliserad - Det Dolda Imperiet - dess innersta kärna - och dess general.

Det vi har kärlek till får livskraft. Bolag får inte älska.

Angående bildandet av Samhällspartiet För Vuxna som förutsättning för den politiska delen av reformation.


Det blir inte bättre av sig själv. Mänskligheten har gått in i den epok då den skall använda sina krafter på ett fritt sätt och mänskligheten måste verkligen lära sig handskas med de här fria krafterna. Att förstå att det är så, på det beror freden i världen, inte på samtalen som de yttre ledarna för mänskligheten för med varandra.

Människans överlevnad beror inte av att finansvärlden tar över världen efter 100 år av ”lönsamma” krig.

”Giv mig makten över ett lands (nu en världs) valuta, och jag kan bortse från dess lagstiftare.” Mayer Amshel Rothschild

”Vi behöver bara en större kris för mänskligheten så kommer nationerna att acceptera den Nya Världsordningen”, citerat efter David Rockefeller inför en FN-kommission, 14 september 1994.

Denna rent psykopatiska patriarkala enfald har dominerat den storpolitiska världen i snart 3000 år med samma katastrofala följder för civilisationerna.

Det ankommer nu på Norden att rena sin politiska sfär. Från den kluvna (schizofrena) situation då vi är utlämnade till utpressning från anti-samhället.

Vi är nu i det läget att de medborgare som tror på Samhällets nödvändighet behöver använda sin politiska skyldighet enligt Företal till Lagen, FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna (§ 29.1-3) och Samvetet; för att verka för att i första hand Riksdagsmän blir valda för att tjäna Samhället. Då blir det möjligt att rena våra förtroendevalda genom att de får straffrihet (försoning) för de samhällsupplösande beslut de har bekänt och fått registrerade i en sanningskommission.

Skall vi ha kontroll över Vårt Land måste vi kunna riva upp beslut, som visat sig vara mot överlevnad.

Hur kan vi genomföra detta politiskt?

Jag föreslår att vi bildar ”Samhällspartiet för Vuxna” och ställer upp samtliga partiers kandidater och kulturpersonligheter enligt ”blixtlåsprincipen”. Samhället har aldrig varit under en större påfrestning än nu, när även vi står på Värnamo marknad och undrar ”Erk Du, Maja Du, var ska vi ta´t?”, om vi inte har visdomen att hjälpas åt!

Nu är alternativet att utlysa undantagstillstånd, och utse en allmänt aktad kulturpersonlighet — som älskar oss — till tyrann för att hålla ihop rättsstaten.

Vilka villkor skulle Jan Guillou eller Hasse Alfredsson (m.fl.) ställa för att ta på sig uppgiften?


Affisch gjord 1979 efter FN-konferensen UNCTAD V i Manila om människans överlevnad. Den kan vara tänkvärd i dagens situation.


Vad är då den Sanning, som kommissionen skall baseras på? Ja, kort sagt Förnuftet.

Vi lever i tiden i 2 världar, Samhället och finansvärlden. Finansvärlden har tagit patent på begreppet Sunt Förnuft och praktiserar det i en dödskultur i form av rädsla, som kallas girighet. Girigheten begränsar och förlamar, och makt i hemlighet blir sitt eget ändamål.

Samhället har en högsta etik — Överlevnad. I det ideala fallet leder denna högsta princip till Frihet, Glädje, Skönhet och Harmoni i Tillit! Det innebär att finansvärlden behöver inlemmas i Samhället vare sig våra rädda egon vill det eller ej!

De idealister, som känner sig ansvariga för Helheten, är nu nödda att samla ihop sig och be om politiskt förtroende, eftersom det innerst i varje människa finns en idealist.

Det ideala samhället är långsiktigt och följer aktivt harmoniskt med i den föränderlighet, som är Livets kännetecken i Tiden.

Rätt åt alla orätt åt ingen och rätt människa på rätt plats, där hon blir lycklig (betydelsefull och tillfreds) av sitt arbete i Samhället, kan vara Reformationens grundpelare.

Ett Nordens svar på Change

Utan ett aktivt sådant gensvar från Gud i brallan och kjolen, som kan genljuda över världen vad kan då en Barack Obama ge oss annat än ”more of the same” (mer av detsamma).

Det gamla jordbrukssamhällets ägande av sina barn. ”Giv Ditt barn det piano Du ej fick!” (arv oavsett personlighet = feodalism) Detta föranleder frågan: Kan ett barn till en transnationell bankir ärva ägandet av ”vår” planet och i hemlighet kontrollera alla andras liv? Eller för att bli konkretare: Om Rothschild bank blir synlig ägare av planeten, skulle vi då säga att han har fått lagfart av sina politiker, så han så han gör som han vill med sin egendom?

Frågan har just aktualiserats av vår unge finansminister Anders Borg, som förvånat upptäckte: ”Banker har inte (mycket) samhällsansvar.

Allt väsentligt är egentligen inte hemligt för den som vill veta, men de 20% av oss som haft relativt bra har inte velat äventyra sitt eget materiellt goda ”i onödan”. Nu har 98% av mänskligheten förutsättningar att inse tiden mogen för att satsa på en upplyst demokrati hellre än mer våld och även till priset av att våra ”små svagheter” kommer i dagen.

"Humor är när två helt oförenliga plan snuddar vid varandra."
Albert Engström

Tillhör Du dem redan accepterat detta så kanske Du vill vara med med Ditt namn för att registrera Samhällspartiet för Vuxna? Är tiden mogen för det stora samtalet? — Då känner du för att sprida det vidare. All optimistisk och konstruktiv kommunikation emotses med tacksamhet. Gärna med den avsikten att vara överens om vad vi menar med orden, dvs att vi vid behov kan definiera våra begrepp.

WORLD SOCIAL FORUM
(klicka på bilden för att förstora)

Var är vi, och vart vill vi?SOCIAL TREGRENING
(klicka på bilden för att förstora)


Bild av ett ideal. Naturens ordning.

Hur kommer vi dit?
Klicka här för kommunikation
med båda hjärnhalvornaKlicka här för 20 frågor
som har med kärlek att göra

        "Den gör det största misstaget,
         som inte gör något därför
         att han bara kan göra lite."

        Edmund Burke

FAIL (the browser should render some flash content, not this).